Ondersteuning voor ouders bij hun kinderen, jongeren en jong volwassenen.

Er zijn vele soorten problemen en gezinssamenstellingen waardoor maatwerk nodig is om te zoeken naar specifieke oplossingen.

Met ruim 35 jaar ervaring (15 jaar Montessori groepsleerkracht en de laatste 20 jaar als speltherapeute), heb ik veel ervaring opgedaan met ouderondersteuning. Ik heb ervaren dat veel ouders zelf heel goed in staat zijn hun kind te kunnen geven wat nodig is. Zij hebben er alleen de juiste hulp bij nodig om heldere inzichten te kunnen krijgen in de problemen bij het kind. Hierdoor kan een nieuwe beweging ontstaan. Graag breng ik mijn kennis en ervaring over zodat er naar oplossingen gekeken kan worden ten aanzien van de omgang van uw kind bij problematiek.

Wanneer kan ouderondersteuning een hulpmiddel zijn?

Ouders voelen heel goed aan wanneer het ‘niet goed loopt’ met hun kind. Ouderondersteuning kan een effectief middel zijn om u inzicht te geven als er steeds dezelfde patronen in het gedrag van uw kind terugkeren en/of verergeren. Uw kind kan dan geremd zijn in het functioneren zodat het moeilijk kan zijn om vat op het gedrag te krijgen. Het is vaak onduidelijk of ingewikkeld om te begrijpen hoe het een en ander bij uw kind verloopt en wat er precies speelt.

Oudergesprekken kunnen dan een hulpmiddel zijn voor u om de sociaal/emotionele ontwikkeling te begrijpen en (weer) op gang te brengen. Het kan moeilijk zijn voor uw kind om over zijn/haar gevoelens, angsten en zorgen te praten. Mocht uw kind wel over haar/zijn gevoelens kunnen praten, kan het de vraag zijn hoe u hier als ouder het beste mee om kan gaan.

Jongeren.

Het is vaak een grote stap voor een jongeren om in therapie te gaan. Mocht u zich zorgen maken omdat u ziet dat er dingen niet goed gaan, dan kan ik met u een oudergesprek voeren. Hierbij kan u de problemen waar u tegenaan loopt voorleggen. Daarna kan ik u inzicht geven in de specifieke problematiek en voorleggen hoe u hier het beste mee om kan gaan. Het kan nodig zijn om ‘ out of the box’ te denken voor creatieve oplossingen. Deze aanpassingen doorbreken vaak een patroon, waardoor er een betere verstandhouding plaats vindt tussen ouder en kind.

moeder en kind staan voor een brug

Doel

Ondersteunende oudergesprekken zijn gericht op het probleemgedrag van uw kind. Het doel van de oudergesprekken is om samen met u na te gaan wat er precies bij uw kind speelt, hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt/verlopen is en wat u ten aanzien van de leeftijd van uw kind mag verwachten. Op deze manier kan ik samen met u bekijken hoe er een nieuwe beweging op gang gebracht kan worden en daarmee het probleemgedrag te verminderen.

Om dit proces goed individueel te kunnen begeleiden, is veel inzicht nodig bij kinderen/jongeren en daarnaast veel ervaring op dit gebied. Met een goede samenwerking tussen ouders en mijzelf zijn er meestal maar enkele oudergesprekken nodig om tot een significante verandering te komen. Zo kan veelal een therapie niet nodig blijken.

” Ouderschap wordt door elke ouder dagelijks opnieuw uitgevonden en verkeert daardoor in voortdurende staat van verandering” Alice van der Pas

Aan welk gedrag van uw kind kunt u denken?

Gedragsproblemen

 • Koppig prikkelbaar of snel boos en driftig
 • Snel ruzie hebben en agressief
 • Veel pesten
 • Clownesk gedrag
 • Bazig
 • Veel uitdaagt
 • Verhalen verdraait

Emotionele problemen

 • Angstig, onzeker, somber of gespannen
 • Snel en veel huilen
 • Zich moeilijk kunnen concentreren
 • Faalangstig zijn
 • Slecht eten
 • Slecht slapen
 • Bedplassen

Psychosomatische klachten

(Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.)

Sociale problemen

 • Teruggetrokken gedrag
 • Moeite in de omgang met andere kinderen
 • Geen vriendjes en vriendinnetjes hebben maar wel graag willen
 • Geen zin meer hebben om te spelen

Verlies

 • (V) Echtscheiding
 • Ziekte van een ouder of verlies gezinslid
 • Adoptie

Door mijn jarenlange ervaring met rouwverwerking kan ik u handvatten geven om met het verlies van uw kind om te gaan of zo nodig, als het om complexe rouw gaat, door te verwijzen.

Alleenstaande ouder

Als u als ouder (deels) alleen voor de opvoeding van uw kind staat, dan kan het zijn dat u het belangrijk en prettig vindt om met een professional te sparren over de opvoeding van uw kind(eren).

Schoolgesprekken

Mocht het nodig zijn dan kan ik met de school contact opnemen om samen met u en de leerkracht mee te denken in de klassensituatie over het gedrag van uw kind in de klas/op school. Mijn onderwijservaring kan hierbij ondersteunend werken.

Reviews: (Wat is er veranderd ?)

‘ Wij hebben de oudergesprekken als zeer waardevol ervaren. Confronterend waar het nodig was en heel ondersteunend in veranderingen die wij bij onszelf moesten aangaan. Wij gunnen iedere ouder die ondersteuning kan gebruiken zo’n fijne en kundige therapeut.’ Ouders, zoon 8 jaar.

Vader: ‘Ik kan nu zien hoe het echt met haar gaat. Wat mijn dochter zelf laat zien. Daar moet ik op inhaken.’ Moeder: Ik kan nu accepteren dat mijn dochter de dingen op haar eigen tempo doet. Ouders, dochter 5 jaar.

Moeder: ‘Ik kan nu zien dat het belangrijk is dat mijn dochter meer bij haar gevoel kan blijven en daardoor begrijp ik haar beter.’ Vader: ‘Ik heb geleerd om samen te praten en meer te luisteren’ Ouders, dochter 9 jaar.

Moeder: ‘ Ik heb geleerd om geen aannames meer te maken en meer open te kijken naar mijn kind. Er kan nog zoveel gebeuren in de ontwikkeling van mijn kind.’ Moeder, zoon 12 jaar.

Moeder: ‘Ik heb ingezien dat openheid en eerlijkheid heel belangrijk is.’ Vader: ‘Bewustwording. Meer bewust met mijn kinderen bezig te zijn.’ Ouders zoon 10 jaar.

Ouder(s) die zoeken naar een professionele hulpverlener:

met een brede en lange ervaring met kinderen van 2 tot ong. 25 jaar oud,
en vakinhoudelijk veel opleidingen/cursussen heeft gedaan/doet om zich steeds verder te bekwamen
zich volledig inzet voor u en uw kind om op een eerlijke en heldere manier mee te denken
op een duidelijke manier haar kennis kan overbrengen
die maatwerk levert
en resultaatgericht is…

zijn bij mij van harte welkom!