Korte therapie voor vrouwen met stressgerelateerde klachten

Ingrijpende gebeurtenissen en trauma’s laten littekens achter in het emotionele brein. Deze hoef je niet bewust op te merken, maar kunnen op de achtergrond stress en fysiek ongemak of klachten veroorzaken.

Fysieke klachten zijn vaak de eerste aanleiding om contact op te nemen met medische behandelaren zoals huisarts, tandarts of specialist. De sturing achter deze klacht kan stressgerelateerd zijn. Vooral als medische behandelingen/medicatie de klacht niet of niet geheel kan wegnemen, is het raadzaam mogelijke stressfactoren serieuzer aandacht te geven.

U staat er misschien niet altijd bij stil dat ingrijpende gebeurtenissen of een trauma, op de achtergrond, klachten kunnen opwekken. In ons dagelijks leven kunnen we tegen situaties of triggers aanlopen die ongemerkt dit proces in gang zet. Het is dus van groot belang deze gebeurtenissen of trauma’s aandacht te geven en proberen deze te verwerken of een plaats te geven. Dat kan stress of fysiek/lichamelijk ongemak/klachten verminderen of zelfs wegnemen.

EMDR

Een belangrijk hulpmiddel voor dit verwerken kan o.a. EMDR zijn. EMDR stimuleert het verwerkingssysteem en is een bewezen doeltreffende manier om ingrijpende gebeurtenissen, trauma’s en angsten/fobieën aan te pakken met behulp van de zelf genezende eigenschappen van het brein. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang. Door deze behandeling gaat je brein in een snel tempo vervelende gebeurtenissen of angsten verwerken en vallen dingen op zijn plaats.

Ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s waar EMDR een positief effect kan hebben zijn:

  • (ernstige) Pestervaringen
  • Geweld
  • Ongeluk
  • Ziekte
  • Plotseling overlijden
  • Slachtoffer zijn van een nare gebeurtenis
  • Ingrijpende gebeurtenis

Het is belangrijk om deze thema’s heel serieus te nemen. De gevolgen hiervan worden kunnen diepgaand, langdurig en soms ook onherstelbaar zijn.

Ingrijpende gebeurtenissen/trauma’s kunnen apart en geïsoleerd opgeslagen worden in ons brein in de vorm van beelden, geluiden, geuren. Deze kunnen dan verbonden worden met heftige emoties.

Uit onderzoek blijkt dat deze bovenstaande thema’s een blijvend effect kunnen hebben op het deel van de hersenen dat het functioneren van de linker-en rechterhelft coördineert. Zo raakt de natuurlijke balans van de hersenen uit evenwicht. Een specifieke situatie, beeld of geluid, kan dan een trigger zijn voor het ontstaan van stress en/of lichamelijke klacht of onverklaarbaar gedrag.

EMDR stimuleert beide hersenhelften. Daardoor kunnen bovenstaande thema’s worden geïntegreerd, of een juiste plaats krijgen in het brein.

Naast EMDR, beschik ik ook over andere mogelijkheden zoals EFT en energetisch tekenen om ditzelfde proces in gang te zetten.

Samen kunnen we bezien welke manier het beste bij iemand past.

Als bovenstaande u aanspreekt en/of uw situatie herkent, bent u van harte welkom om contact met mij op te nemen.

Na een intakegesprek kan ik beoordelen welke insteek het meest passend is en een inschatting maken van wat haalbaar kan zijn. Daarna kunnen we pas met een sessie of sessies aanvangen.
Intake: € 50,- Sessie: € 100,- (ongeveer 1,5 uur)